نمونه سوالات درس حقوق مدنی4

- حسن که با سرعت بیش از حد مجاز در جاده در حال حرکت است  با علی تصادف می کند  و علی در اثر آن مصدوم شده  پس از انتقال به بیمارستان فوت می کند علت  تامه فوت تصادف  مذکور تشخیص داده می شود،
الف)چنانچه  اتوموبیل متعلق به پدر حسن بوده  و علی نیز به جای عبور از پل عابر پیاده  به وسط اتوبان آمده باشد  وضعیت جبران ضرر و زیان وارده  چگونه است ؟ چه کسانی و بر چه مبنایی مسئول جبران خسارت هستند ؟چنانچه چند  نفر مسئول  جبران خسارت باشند وضعیت تقسیم مسئولیت چگونه است؟
ب)اگر علی به قصد خودکشی به میان جاده آمده باشد  و به این  امر قبل از فوت خود اقرار  کند آیا این قصد تاثیری  در وضعیت جبران خسارت دارد؟ مستدلا توضیح دهید.
ج) چنانچه علی قبل از فوت در بیمارستان با نوشته کتبی و حضور شاهد مسئول یا مسئولین حادثه  را مبری  کرده باشد ،آیا مسئول یا  مسئولین  حادثه  می توانند  به استناد آن  خود را از پرداخت دیه معاف کنند یا خیر ؟  توضیح دهید.
د)چنانچه پدر و مادر و همسر علی خسارات دیگر از جمله هزینه های بیمارستان و صدمات روحی وارد بر خود را علاوه بر دیه مطالبه کنند  و همچنین همسر علی نفقه ماهانه ای را که از علی دریافت می کرده است  مطالبه کند آیا مورد پذیرش  هست یا خیر؟ چرا ؟ (سوال را در فرضی در نظر بگیرید که علی قصد خودکشی نداشته و  مسئولین را مبری نکرده باشد)


-سینا موتور همسایه را بدون اجازه و اطلاع همسایه برداشته و آن را به خواهرش مریم  می دهد تا با آن به  منطقه ناژوان اصفهان  برود ، مریم در آنجا کنترل موتور را از دست داده  و قبل  از سقوط موتور  به رودخانه خود را به کناری پرتاب می کند اما موتور به اعماق آب  فرو می رود،
الف)چنانچه شخص همسایه  از موتور فوق برای شغل خود به عنوان پیک موتوری استفاده می کرده است و از این راه روزانه  15 هزار تومان درآمد داشته است، آیا می تواند منفعت  یک ماه منافعی  را که در اثر  مفقود بودن موتور  از دست  داده است  از  سینا و مریم مطالبه کند ؟با استناد به قانون مدنی توضیح دهید .
ب)خسارت عین موتور همسایه چگونه جبران می شود؟در اصطلاح فقهی  چه نام دارد؟نحوه رجوع  همسایه به سینا و مریم  با این فرض که مریم تصور می کرده است موتور متعلق به برادرش است، چگونه است؟
ج)چنانچه پس از مدتی شخصی به نام محمد موتور  مذکور را از آب پیدا کرده و بیرون آورده باشد و آن را تعمیر کند  آیا  پس از  تحویل آن به مالک  می تواند مخارج تعمیر را از کسی مطالبه کند؟
د)اگر محمد اشتباها موتور را به سینا تحویل دهد  و سینا با وجود  عدم استحقاق  آن را بپذیرد و با آن  در خیابان تصادف کند  و بعد  پشیمان شده و  موتو ر را  به همسایه مسترد کند وضعیت آنچه قبلا به همسایه پرداخت شده چگونه است؟چنانچه  همسایه  قیمت نقص و ارده در اثر تصادف را مطالبه کند  آیا سینا می تواند به بی احتیاطی راننده خیابان استناد و از پرداخت قیمت نقص خودداری کند؟مستندا و مستدلا پاسخ دهید.

 

 

-امیر اتوموبیل سمند خود را به همکلاسی اش جواد ودیعه می دهد که تا زمان بازگشت از سفر حج از آن نگهداری کند  بعد از بازگشت و مطالبه اتوموبیل جواد به کلی منکر ودیعه سمند می شود :

الف-اگر در غیاب امیر   جواد سمند را به مادرش فخرالملوک  فروخته باشد و بعد از مدتی اتوموبیل در خیابان سرقت شود و سارق در جاده چالوس با آن تصادف کند و ماشین به دره سقوط کرده و آتش بگیرد اما سارق زنده بماند اولا امیر برای مطالبه قیمت اتوموبیل به چه شخص یا اشخاصی حق رجوع دارد ؟تقسیم نهایی مسئولیت چگونه است؟ثانیا اگر امیر از سمند مذکور به عنوان تاکسی استفاده می کرده است آیا منافع درامد حاصل از آن قابل مطالبه است؟چگونه؟ ثالثا اگر امیر برای مطالبه قیمت ماشین به فخرالملوک رجوع کند آیا وی می تواند برای مطالبه قیمت داده شده و خسارات به جواد رجوع کند؟مستندا بنویسید

ب-اگر فخرالملوک قبل از سرقت سمند در خیابان با ماشینی تصادف کند و هیچ کدام مقصر نباشند خسارات وارد بر هر یک از دو اتوموبیل چگونه جبران می شود؟اگر برای جبران خسارت ماشین به امیر رجوع شود آیا وی می تواند به بی اطلاعی از  تصادف و انکار ودیعه و در اختیار وی نبودن اتوموبیل  استناد کند؟چنانچه امیر فخرالملوک را با این بیان بری نماید :  شما به دلیل نا آگاهی معاف از جبران خسارت هستی     آیا  حق رجوع به جواد را دارد یا خیر؟

 

به یک سوال از دو سوال زیر به انتخاب جواب دهید

-با توجه به مواد 336ر و 337 قانون مدنی بیان کنید استیفا بر چند نوع است؟شرایط تحقق هرکدام را بیان کنید.

-با توجه به ماده 1216 قانون مدنی و مواد یک وهفت قانون مسئولیت مدنی بیان نمایید مسئولیت سربرست و محافط صغیر و مجنون در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار است؟به چه صورت؟ با جمع این مواد فروض مختلف و حکم آن را با در نظر گرفتن ارتکاب تقصیر یا عدم ارتکاب آن از ناحیه سربرست و محافظ توضیح دهید .منظور ازواژه های  نگهداری  و   مواظبت  در ماده هفت قانون مدکور چیست؟

 

 
نظرسنجی
نظر شما در مورد مطالب ارائه شده ؟
 
نفرات آنلاین
ما 5 مهمان آنلاین داریم
آمار
بازدیدکنندگان : 371582